The Really Rioting Diffraction - The Best Bolurinn Under One Roof.

hur funkar det?

En miljövänlig motor - vad innebär detta egentligen? Har ni så pass mycket kunskap och koll att ni kan berätta för mig som är så grön på området? Det jag inte förstår är ju helt enkelt och straight forward hur en motor blir miljövänlig på annat sätt än att förbruka mindre bränsle? Eller är det kanske det det hela går ut på? I så fall är jag ändå intresserad av hur det går till. Vad är det exakt som förändras eller måste förändras för att uppnå detta? Och jag antar att detta sedan också påverkar snabbheten?